Манай электрон каталогт одоогоор 3,200 төрлийн 4,920 ширхэг ном бүртгэгдсэн байна.

Сүүлийн үед шинээр нэмэгдсэн номын жагсаалтыг харахын тулд энд дарна уу.

 

Электрон каталогт нийтдээ 143,276 удаа хайлт хийсэн байна.

Хайлт хийх зөвлөмж-ийг эндээс үзнэ үү.

Web based search engine нь Lib4U номын санг автоматжуулах цогц програмын нэг хэсэг юм.

Электрон каталогт хандахдаа 1024X768 болон түүнээс илүү нарийвчлалтай дэлгэц, Internet Explorer 5 болон түүний сүүлийн хувилбаруудыг ашиглавал тохиромжтой.

 


Time started: 2018-01-20 09:27 59.763
finished: 09:27 59.950
spent: 00:00 00.187